Ogłoszenia duszpasterskie

5. Niedziela zwykła - 04.02.2018

1.  We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes (11 lutego), Kościół obchodzi Światowy Dzień Chorego. W tym roku 11 lutego to niedziela. Dlatego w naszym kościele, Msza św. w intencji chorych, połączona z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych, zostanie odprawiona w sobotę o godz. 9.30. Sakrament chorych może przyjąć wierzący człowiek poważnie chory; również ktoś, kto udaje się na operację (jeżeli przyczyną operacji jest poważna choroba) oraz osoby w podeszłym wieku. Aby przyjąć ten sakrament, trzeba być w stanie łaski uświęcającej! Więcej informacji w gablotce i na tej stronie - niżej.

 

2.  Grupa charytatywna, podczas kwesty w ubiegłą niedzielę, zebrała 2346 zł. Pieniądze zostały przekazane rodzinie związanej z naszą parafią, której przed Świętami Bożego Narodzenia spłonął dom. Bóg zapłać Wam za złożone ofiary!

 

3.  W czwartek, 8 lutego, jak każdego ósmego dnia miesiąca w bieżącym roku, kiedy przypada 100. rocznica śmierci naszego założyciela, zapraszamy na wieczorną Eucharystię z homilią o godz. 18.30, po której będzie mieć miejsce konferencja. Tym razem spróbujemy zobaczyć, co nasz sługa Boży Franciszek M. od Krzyża Jordan, zaczerpnął dla swojego życia duchowego od św. Teresy z Avila. Będzie coś o pokorze, pragnieniu męczeństwa, o tajemnicy jej sukcesu… Konferencję wygłosi ks. Piotr Szyrszeń.

 

W Gościu Niedzielnym znajdziecie w nim m.in.: • Listy pisane węglem i złotem – o niedawno wydanych po polsku listach św. Tomaszu More, które pisał z więzienia węglem drzewnym na skrawkach papieru; • o polskim jezuicie, który oddał życie za wiarę w Chrystusa w japońskim Nagasaki; pamięć o nim trwa tam do dziś; • o programie dwunastu kroków, który skutecznie pomaga wyjść z uzależnienia.

 

Dziękujemy Wam za życzliwość i wszelkie dobro! Życzymy Wam wszystkim pełnego Bożej Łaski tygodnia!

Salwatorianie

O SAKRAMENCIE NAMASZCZENIA CHORYCH

Dzisiaj Pan Jezus działa w sakramentach. Kiedy z wiarą przystępujemy do sakramentów, naprawdę spotykamy się z żywym i zmartwychwstałym Jezusem, jako naszym jedynym Zbawicielem.

W sakramencie chorych Chrystus Pan przychodzi, aby umocnić swoje cierpiące dziecko.

Jak wygląda sakrament namaszczenia chorych?

Najpierw kapłan w milczeniu wkłada ręce na głowę chorego. Gestem tym posługiwał się sam Jezus kiedy spotykał się z chorymi i uzdrawiał ich . To znak działania Ducha Świętego, również znak tego, że Kościół jest z chorym i błaga o uzdrowienie dla cierpiącego: Prosimy Cię, abyś dał życie i zdrowie temu, na którego w twoje imię wkładamy ręce.

Potem (to istotny, najważniejszy moment) kapłan namaszcza chorego olejem, czyniąc znak krzyża najpierw na czole, a następnie na wewnętrznej stronie dłoni wymawiając przy tym słowa:

 (przy namaszczeniu czoła) Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen; (Amen wypowiada chory)

 (podczas namaszczania rąk) Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen (Amen wypowiada chory),

Przez podwójne Amen chory wyznaje swoją wiarę i wraz z kapłanem czynnie sprawuje sakrament.

Namaszczanie czoła i rąk pokazuje właśnie to, że Zbawiciel pochyla się z miłosierdziem zarówno nad ciałem, jak i nad duszą swojego cierpiącego dziecka. Czoło chorego jest symbolem ludzkiej rozumności. Dłonie zaś oznaczają wysiłek, pracę. Czoło i dłonie, myślenie i działanie reprezentują tu całego człowieka, wszystkie sfery jego życia.

Olej jest znakiem Ducha Świętego, który w tej właśnie chwili przenika swoją mocą chorego człowieka. Jest jednocześnie znakiem darów, które On przynosi. Łaska Ducha Świętego spływa na wiernego, wspierając go w doświadczeniach związanych z chorobą, starością (a czasem także ze śmiercią). Przez swojego Ducha Chrystus, Dobry Pasterz, bierze na ramiona cierpiącego, umacnia i prowadzi go do nawrócenia i zbawienia.

***

Człowiek, który z wiarą przyjmuje namaszczenie, zawsze zostaje podźwignięty Bożą mocą. Ona wzmacnia wiarę i ufność chorego w miłosierdzie Boże, wlewa w jego serce pokój i odwagę, dodaje sił do walki ze słabością ducha i pokusami szatana.

Jeśli taka jest wola Boża, jeśli jest to prawdziwie pożyteczne dla chorego, może w tym sakramencie doprowadzić go do pełnego zdrowia.

Jeśli zaś trzeba odejść z tego świata, namaszczenie pomaga choremu przejść bezpiecznie ciemną i wąską dolinę śmierci, sprawiając, że staje się ona drogą do domu Ojca.

Jakikolwiek będzie kres choroby, czy człowiek wyzdrowieje czy umrze, to przecież zawsze potrzebuje on nawrócenia i Bożego przebaczenia. I to właśnie jest prawdziwym uzdrowieniem (Katechizm Kościoła Prawosławnego). 

Z ufnością więc prośmy o ten sakrament, gdy dotknie nas choroba lub nadejdzie podeszły wiek.  Pozwólmy, aby Pan nas podźwignął i uzdrowił. 

 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Kościół, proponując choremu i wierzącemu człowiekowi specjalną, nadprzyrodzoną pomoc w postaci sakramentu chorych, nie podaje mu uzdrawiającego lekarstwa, lecz umacnia go łaskami, aby mógł po chrześcijańsku przeżywać swój stan poważnie chorego człowieka.

Sakrament chorych, jak zresztą każdy sakrament, jest osobistym spotkaniem z Chrystusem Panem i to zarówno z ukrzyżowanym, jak też zmartwychwstałym Zbawicielem.

Komu można udzielać sakramentu chorych?

Wierzącemu człowiekowi, który poważnie zachorował (czyli ludziom poważnie chorym, a nie wyłącznie umierającym).

Kościół uczy: sakramentu chorych należy, z wielką gorliwością i pilnością, udzielać wiernym, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub podeszłego wieku.

Czy można powtarzać ten sakrament?

Sakrament ten można powtarzać, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował albo w czasie trwania tej samej choroby nastąpiło poważne pogorszenie.

Czy można udzielać Sch przed operacją?

Tak, jeżeli przyczyną operacji jest niebezpieczna choroba.

Czy można komuś udzielić sakramentu chorych, gdy nie zagraża mu niebezpieczna choroba?

Tak, osobom w podeszłym wieku, których siły opuszczają.

Czy można tego sakramentu udzielać dzieciom?

Tak, jeśli osiągnęły taki poziom umysłowy, że ten sakrament może im przynieść pokrzepienie.

Czy udzielać sakramentu chorych osobie, która już umarła?

Nie należy udzielać tego sakramentu osobom zmarłym! W takim przypadku kapłan powinien modlić się za zmarłego, aby Bóg uwolnił go od grzechów i przyjął do swego Królestwa.

Czy sakrament chorych trzeba przyjmować w stanie łaski uświęcającej? Czy uwalnia on od grzechów?

Aby przyjąć sakrament namaszczenia chorych trzeba być w stanie łaski uświęcającej – tak jak do Komunii świętej!

Sakrament chorych nie zastępuje sakramentu pokuty!

Sakrament chorych może uwalniać od grzechów ciężkich jedynie w wypadku zupełnej niemożności (np. chory jest nieprzytomny) przyjęcia przez chorego sakramentu pokuty (o ile chory ma lub miał szczerą wolę uwolnienia się od grzechów).

 

4. Niedziela zwykła - 28.01.2018

1. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, przed kościołem kwestują członkowie grupy charytatywnej. Zebrane środki zostaną przeznaczone na pomoc dla potrzebujących z naszego terenu. Dziękujemy Wam serdecznie za każdą ofiarę!

2. W piątek, 2 lutego, będziemy obchodzić święto Ofiarowania Pańskiego zwane też świętem Matki Bożej Gromnicznej. Na pamiątkę ofiarowania Chrystusa w świątyni jerozolimskiej, gdzie Symeon nazwał Go Światłem na oświecenie pogan, pobłogosławimy w tym dniu świece. Prosimy, aby świece, które przyniesiecie na Gromniczną, były należycie zabezpieczone, tak, aby nie wosk nie niszczył wyposażenia kościoła. Msze św. w tym dniu o godz. 9.30 i 18.30. Święto Ofiarowania Pańskiego to Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Polecamy Waszej modlitwie wszystkie osoby zakonne.

3. Za tydzień, w pierwszą niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 9.30, adoracja Najświętszego Sakramentu i zmiana tajemnic Żywego Różańca za Prześladowanych Chrześcijan.

Dziękujemy Wam za spotkania wokół Chrystusa - podczas Eucharystii! Niech On błogosławi Was i Waszych bliskich! salwatorianie

3. Niedziela zwykła - 21.01.2018

1. Za tydzień, przed kościołem będą kwestować członkowie grupy charytatywnej. Zebrane środki zostaną przeznaczone na pomoc dla potrzebujących z naszego terenu. Bóg zapłać za każdą ofiarę, którą zechcecie przeznaczyć na ten cel!

 

2. W miniony piątek zakończyliśmy doroczne odwiedziny duszpasterskie (tzw. kolędę). Dziękujemy Wam za to, że przyjęliście nas do swoich domów z wiarą! Niech Boże błogosławieństwo, o które modliliśmy się w czasie odwiedzin kolędowych, spocznie na Waszych domach i zawsze Wam towarzyszy! Msza święta w intencji wszystkich, których odwiedziliśmy podczas kolędy zostanie odprawiona w przyszłą niedzielę o godz. 18.00.

 

W najnowszym numerze Gościa Niedzielnego znajdziecie m.in.: • o prawdziwym ekumenizmie – bez skrajności;  •  Izrael – dusza Ameryki.

Dziękujemy Wam za wszelkie dobro! Życzymy Wam pięknej niedzieli, a także dobrego nowego tygodnia! Studentom – udanej sesji!

salwatorianie

2. Niedziela zwykła - 14.01.2018

 

 

1.     Za tydzień, przed kościołem, kwestować będą członkowie grupy charytatywnej. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc dla potrzebujących z naszego terenu. Dziękujemy Wam z serca za każdą ofiarę, którą przeznaczycie na ten cel!

 

2.     W czwartek, 18 stycznia, rozpocznie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (potrwa do 25 stycznia). Włączmy tę intencję w nasze modlitwy!

 

3.    W przyszłą niedzielę, po Mszy św. o godzinie 11.00, zapraszamy do wspólnego śpiewania kolęd.

 

4.     Naprzeciw głównej bramy do naszego klasztoru znajduje się parking. Osoby, które przyjeżdżają na Mszę świętą (w niedzielę i święta) mogą zaparkować tam swoje samochody.

 

 Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego. W najnowszym numerze m.in.: • O Ulfie Ekmanie – liderze protestanckiej wspólnoty w Szwecji, który został katolikiem; • O Żydach mesjanistycznych (tzn. wierzących w Jezusa), których rosnąca liczba jest znakiem czasu.

 

Dziękujemy Wam za wszelkie dobro! Życzymy Wam pięknej niedzieli, a także dobrego nowego tygodnia!

salwatorianie

Święto Chrztu Pańskiego - 07.01.2018

 

1. Dzisiaj, w święto Chrztu Pańskiego, kończy się okres Bożego Narodzenia.  Jutro, w liturgii, rozpoczyna się okres zwykły. Jednak zgodnie z polskim zwyczajem, do 2 lutego (do święta Ofiarowania Pańskiego) pozostawimy w kościele żłóbek i choinki, a także będziemy jeszcze śpiewać kolędy.

 2. W ramach przygotowań do 100. rocznicy śmierci sługi Bożego ks. Franciszka Jordana, założyciela salwatorianów, zapraszamy jutro, 8 stycznia, na kolejną „salwatoriańską” Eucharystię z homilią oraz konferencję poświęconą o. Jordanowi.

 

W Gościu Niedzielny znajdziecie m.in. ● Ktoś wyłączył światło – o wyrwaniu z depresji i krokach, które warto uczynić w ciemności; ● kanał  – o tym, że Bóg może zmienić każde życie, bo dla Niego nie ma nic niemożliwego. 

 

Drodzy! Dziękujemy Wam za spotkania wokół Jezusa i za wszelkie dobro! Życzymy Wam spokojnej niedzieli i błogosławionego nowego tygodnia!

salwatorianie  

   Strona 10 z 21   

Msze święte

W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA NAKAZANE:
8.00, 9.30, 11.00, 13.00*, 18.00.

W dni powszednie: 18.30

*poza lipcem i sierpniem

Nabożeństwa

Środa 18.15:
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Piątek 18.15:
Koronka do Bożego Miłosierdzia

W czwartki adorujemy Najświętszy Sakrament w ciszy od godz. 17.30 do 18.30.

Spowiedź święta

W niedziele, święta nakazane i dni powszednie spowiadamy pół godziny przed Mszą świętą.

Podczas rekolekcji i innych specjalnych okazji godziny spowiedzi podawane są w ogłoszeniach duszpasterskich.