Intencje mszalne

15 - 22.09.2019

24. Niedziela zwykła 15.09.2019

8.00 Za †† Otylię i Stefana Kękusiów oraz córkę Kingę Świeboda

9.30 W int. Emilki i Aleksandry, o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Aniołów Stróżów – od rodziców

11.00 W int. Krystyny i Józefa w 54. rocznicę ślubu, dziękczynna, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata małżeństwa

13.00

1. Za † Stefana

2. Za † Józefa Dębskiego o miłosierdzie Boże

18.00 Za †† Helenę i Karola Łodzianów

Poniedziałek 16.09. wsp. św. męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa

18.30 Za † Józefa Put

Wtorek 17.09.

18.30 Za † Jadwigę Bober

Środa 18.09. święto św. Stanisława Kostki, zakonn., patrona Polski

18.30

1. Za † Jadwigę Bober

2. W int. Wioletty i Przemysława w 9. rocznicę ślubu

Czwartek 19.09.

18.30 Za † Jadwigę Bober

Piątek 20.09. wsp. św. męcz. Andrzeja Kim Taegon i Towarzyszy

18.00 Za † Jadwigę Bober

Sobota 21.09. święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

18.30

1. Za † Jadwigę Bober

2. Za †† Cecylię, Zygmunta, Leokadię, Jerzego i Małgorzatę Adamczyk oraz Konrada, Gertrudę i Ryszarda Płazińskich

25. Niedziela zwykła 22.09.2019

8.00 W int. Zofii, z podziękowaniem za uratowanie życia, z prośbą o potrzebne łaski

9.30

1. Za † Jadwigę Bober

2. Za † Marię Kaszowską w 4. rocznicę śmierci

11.00

1. Za † Władysławę Rusin

2. O powrót do zdrowia dla Stanisława

13.00 Dziękczynna, w int. sąsiadki Krystyny za dobro i okazaną pomoc, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej

18.00 Za † Władysławę Szymańską

08 - 15.09.2019

23. Niedziela zwykła 08.09.2019

8.00 Za † Jana Janiczaka w rocznicę śmierci

9.30 W int. Karoliny i Marcina w 10. rocznicę ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

11.00

1. Za †† Rozalię Kozdrój oraz rodziców Annę i Marcina Kulas

2. W intencji Mai z ok. 14. rocznicy urodzin

13.00

1. Za †† Jana i Annę Fryc oraz ich synów i synowe

2. W intencji Joasi

18.00 W int. Katarzyny i Wojciecha z okazji 20. rocznicy ślubu

Poniedziałek 09.09. wsp. bł. Anieli Salawy, dziewicy

18.30 W int. rodziny Anny i Magdaleny o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

Wtorek 10.09.

18.30 W int. Jerzego z okazji urodzin

Środa 11.09.

18.30 Za †† Jadwigę i Wiesława Siudków

Czwartek 12.09.

18.30 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Marii i Zbigniewa w 49. rocznicę ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny

Piątek 13.09. wsp. św. Jana Chryzostoma, bpa i doktora Kościoła

18.00 W intencji Magdaleny i Rafała w 16. rocznicę ślubu

Sobota 14.09. święto Podwyższenia Krzyża Świętego

18.30

1. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski i dalszą opiekę Matki Bożej dla Bogumiły Bator w 70. rocznicę urodzin

2. Msza dziękczynna za otrzymane łaski

24. Niedziela zwykła 15.09.2019

8.00 Za †† Otylię i Stefana Kękusiów oraz córkę Kingę Świeboda

9.30 W int. Emilki i Aleksandry, o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Aniołów Stróżów – od rodziców

11.00 W int. Krystyny i Józefa w 54. rocznicę ślubu, dziękczynna, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata małżeństwa

13.00

1. Za † Stefana

2. Za † Józefa Dębskiego o miłosierdzie Boże

18.00 Za †† Helenę i Karola Łodzianów

01 - 08.2019

22. Niedziela zwykła 01.09.2019

8.00 Za poległych w obronie Ojczyzny, o szczęście wieczne

9.30 Za † Stefana Ochender w dniu imienin

11.00

1. Za † Bronisława Fryc

2. Za †† Piotra i Zofię oraz Stefana

13.00

1. Za zmarłych z rodziny Gawrzewskich, Bronisławę, Juliana w 35. rocznicę śmierci oraz Wiesława w 9. rocznicę śmierci

2. W int. Michaliny i Józefa Światak w 55. rocznicę ślubu, z podziękowaniem za wszelkie łaski i opiekę, z prośbą o dalszą opiekę i błog. Boże na dalsze lata życia

18.00 W intencji Aldony i Jacka w 15. rocznicę ślubu, o Boże błogosławieństwo na dalsze lata

Poniedziałek 02.09.

18.30 Za † Ferdynanda i zmarłych z rodziny

Wtorek 03.09. wsp. św. Grzegorza Wielkiego, pap. i doktora Kościoła

18.30 Za † Bronisławę o łaskę życia wiecznego

Środa 04.09.

18.30 W intencji naszej umiłowanej Ojczyzny, prosząc aby Bóg Wszechmogący wziął ją pod swoją opiekę i dał wszystkim Polkom i Polakom Ducha Świętego, Ducha sprawiedliwości, pokoju i zgody

Czwartek 05.09.

18.30 W int. Magdaleny Światak, z prośbą o szybki powrót do zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia

Piątek 06.09.

18.00 W int. rodziny Anny i Magdaleny o Boże błogosławieństwo i potrzebne łask

Sobota 07.09.

18.30 W int. Marty i Łukasza w 12. rocznicę ślubu, o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata

23. Niedziela zwykła 08.09.2019

8.00 Za † Jana Janiczaka w rocznicę śmierci

9.30 W int. Karoliny i Marcina w 10. rocznicę ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

11.00

1. Za †† Rozalię Kozdrój oraz rodziców Annę i Marcina Kulas

2. W intencji Mai z ok. 14. rocznicy urodzin

13.00

1. Za †† Jana i Annę Fryc oraz ich synów i synowe

2. W intencji Joasi

18.00 W int. Katarzyny i Wojciecha z okazji 20. rocznicy ślubu

25.08. - 01.09.2019

21. Niedziela zwykła 25.08.2019

8.00 Za † Marię i Brunona

9.30 W int. Urszuli i Michała w 15. rocznicę ślubu, z podziękowaniem za dotychczasową opiekę, z prośbą o potrzebne łaski Boże w codziennym życiu

11.00

1. Za † Wiesława w 9. rocznicę śmierci

2. W intencji Matyldy Anieli z ok. chrztu oraz za jej rodziców i chrzestnych

W sierpniu nie ma Mszy św. o godz. 13.00

18.00 Za † Władysławę Szymańską

Poniedziałek 26.08. Uroczystość NMP Częstochowskiej

18.30 W int. Zofii Górak i rodziny o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

Wtorek 27.08. wsp. św. Moniki

18.30

1. W int. Mileny

2. Za † Anetę Modelską oraz zmarłych z rodziny

Środa 28.08. wsp. św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

18.30 W intencji Augustyny o Boże błog., zdrowie, moc Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej

Czwartek 29.08. wsp. męczeństwa św. Jana Chrzciciela

18.30 Za †† Bronisławę i Józefa

Piątek 30.08.

18.00 O łaski Ducha Świętego w nowym roku szkolnym dla wnuków

Sobota 31.08. 

18.30

1. W int. Żanety, dziękczynna za okazane serce i pomoc

2. W int. Janiny i Czesława z ok. 30. rocznicy ślubu, o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

22. Niedziela zwykła 01.09.2019

8.00 Za poległych w obronie Ojczyzny, o szczęście wieczne

9.30 Za † Stefana Ochender w dniu imienin

11.00

1. Za † Bronisława Fryc

2. Za †† Piotra i Zofię

13.00

1. Za zmarłych z rodziny Gawrzewskich, Bronisławę, Juliana w 35. rocznicę śmierci oraz Wiesława w 9. rocznicę śmierci

2. W int. Michaliny i Józefa Światak w 55. rocznicę ślubu, z podziękowaniem za wszelkie łaski i opiekę, z prośbą o dalszą opiekę i błog. Boże na dalsze lata życia

18.00 W intencji Aldony i Jacka w 15. rocznicę ślubu, o Boże błogosławieństwo na dalsze lata

18 - 25.08.2019

20. Niedziela zwykła 18.08.2019

8.00 Za †† Helenę i Władysława Jaroszów

9.30 Za †† Stefana Lelka w 6. rocznicę śmierci oraz żonę Kazimierę

11.00

1. Za †† Józefa Bobka oraz jego rodziców

2. Za †† Józefę i Józefa oraz w int. o zdrowie i błog. dla Piotrusia Kękusia

W sierpniu nie ma Mszy św. o godz. 13.00

18.00 Za † Mariana Natanka

Poniedziałek 19.08.

18.30 Za † Annę w 1. rocznicę śmierci

Wtorek 20.08. wsp. św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

18.30 Za †† Stanisławę Borowiec i Stefana Rogalskiego o łaskę życia wiecznego

Środa 21.08. wsp. św. Piusa X, papieża

18.30 Za † Jerzego

Czwartek 22.08. wsp. NMP Królowej

18.30 W intencji Julii z okazji 18. rocznicy urodzin

Piątek 23.08.

18.00 Za †† Kazimierę, Stanisława i Adama Minorowskich

Sobota 24.08. święto św. Bartłomieja, Apostoła

18.30 W int. Eweliny Przemek za okazane dobro dla wnuka, dziękczynna o wszelkie potrzebne łaski

19. Niedziela zwykła 25.08.2019

8.00 Za † Marię i Brunona

9.30 W int. Urszuli i Michała w 15. rocznicę ślubu, z podziękowaniem za dotychczasową opiekę, z prośbą o potrzebne łaski Boże w codziennym życiu

11.00

1. Za † Wiesława w 9. rocznicę śmierci

2. W intencji Matyldy Anieli z ok. chrztu oraz za jej rodziców i chrzestnych

W sierpniu nie ma Mszy św. o godz. 13.00

18.00 Za † Władysławę Szymańską

Strona 1 z 27   

Msze święte

W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA NAKAZANE:
8.00, 9.30, 11.00, 13.00*, 18.00.

W dni powszednie: 18.30

*poza lipcem i sierpniem

Nabożeństwa

Środa 18.15:
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Piątek 18.15:
Koronka do Bożego Miłosierdzia

W czwartki adorujemy Najświętszy Sakrament w ciszy od godz. 17.30 do 18.30.

Spowiedź święta

W niedziele, święta nakazane i dni powszednie spowiadamy pół godziny przed Mszą świętą.

Podczas rekolekcji i innych specjalnych okazji godziny spowiedzi podawane są w ogłoszeniach duszpasterskich.