Ogłoszenia duszpasterskie

33. Niedziela zwykła - 18.11.2018

1. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią naszego Księdza Arcybiskupa, we wszystkich kościołach naszej archidiecezji przeprowadzana jest kwesta na rzecz ubogich. Bóg zapłać za każdą ofiarę!

2. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za zamarłych. Codziennie odmawiamy Różaniec, a po nim odprawiamy Mszę św. w tej intencji. Różaniec rozpoczyna się o godz. 18.00 (w niedziele o 17.30).

3. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Za dwa tygodnie rozpocznie się Adwent, a z nim nowy rok liturgiczny.

W Gościu Niedzielnym znajdziecie m.in.: ● On jest po naszej stronie - o tym, że Bóg zaprasza nas do współpracy, mimo naszych słabości i grzechów; takich jakimi jesteśmy; ● Światło w tunelu – o prof. Antonim Kępińskim, który uważał, że wiele schorzeń psychicznych ma źródło w problemach natury moralnej; mawiał: bardzo łatwo znaleźć się poza kręgiem ludzi normalnych; ● jak czytanie dzieciom wpływa na ich przyszłość.

 

Dziękujemy Wam za obecność i Wasze ofiary duchowe i materialne! Niech Was Pan błogosławi i strzeże! Szczęść Boże!

salwatorianie

32. Niedziela zwykła - 11.11.2018

1. Biskupi polscy z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, napisali do nas: "Umiłowani w Panu… Rzeczpospolita upadła w wyniku przemocy sąsiednich mocarstw, a także z powodu win i zaniedbań społeczeństwa szlacheckiego, zwłaszcza części arystokracji, dygnitarzy państwowych i niektórych hierarchów kościelnych. Szczególnie bolesne były: prywata i egoizm stanowy szlachty, zdrada Ojczyzny przez część magnatów i ich współdziałanie z wrogami….Niepodległość odzyskana 100 lat temu nie jest dana Polskiemu Narodowi raz na zawsze..". (link do tekstu listu niżej)

2. Za tydzień (18.11.), zgodnie z zapowiedzią naszego Księdza Arcybiskupa, z okazji Światowego Dnia Ubogich we wszystkich kościołach naszej archidiecezji przeprowadzana zostanie kwesta na rzecz ubogich.

3. Zapraszamy na codzienny różaniec za zmarłych (godz. 18.00 w dni powszednie, 17.30 w niedziele).

4. W przyszłą niedzielę, w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Kostki na Dębnikach, odbędzie się recital z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Szczegóły na plakatach.

W Gościu Niedzielnym znajdziecie m.in.: ● Dziurawy namiot – o siostrze zakonnej, która posługuje charyzmatem uzdrawiania; ● O Kościele po synodzie poświęconym młodzieży.

Dziękujemy Wam za okazywaną nam życzliwość i troskę o ten kościół! Życzymy Wam dobrego, radosnego świętowania i błogosławieństwa na nowy tydzień!

salwatorianie

https://episkopat.pl/list-pasterski-episkopatu-polski-z-okazji-100-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci/

31. Niedziela zwykła - 04.11.2018

1. W zeszłą niedzielę, członkowie parafialnej grupy charytatywnej, podczas kwesty przed naszym kościołem, zebrali 1708 zł. Serdecznie dziękujemy darczyńcom!

2. Zapraszamy na codzienny różaniec za zmarłych (godz. 18.00 w dni powszednie, 17.30 w niedziele).

 

 

W Gościu Niedzielnym znajdziecie m.in.: ● Jak dziękować Bogu widząc swoją nędzę.

 

Dziękujemy Wam za okazywaną nam życzliwość i troskę o ten kościół! Życzymy Wam dobrego, radosnego świętowania i błogosławieństwa na nowy tydzień!

salwatorianie

30. Niedziela zwykła - 28.10.2018

1. Dzisiaj przed kościołem kwestują członkowie parafialnej grupy charytatywnej. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na wsparcie potrzebujących z naszego terenu. Dziękujemy za każdą ofiarę!

2. W czwartek będziemy obchodzić jedną z największych uroczystości Kościoła: Uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to święto nakazane - w tym dniu każdy wierzący powinien uczestniczyć we Mszy świętej (nie wystarczy sam pobyt na cmentarzu)! Msze św. w naszej świątyni o godz.: 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godzinie 13.00! Różaniec z wypominkami za zmarłych o godz. 17.30.

3. W piątek, 2 listopada, w Dzień Zaduszny (Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych) – zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Eucharystii. Przez ofiarę Mszy św. możemy pomóc naszym bliskim zmarłym osiągnąć pełnię zjednoczenia z Bogiem. Msze święte w Dzień Zaduszny o godz. 9.30 i 18.30.

4. W dzień Wszystkich Świętych od południa oraz w Dzień Zaduszny można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go w intencji zmarłych. Więcej informacji na ten temat w gablotce i na stronie internetowej (niżej).

5. W listopadzie odprawimy 30. Mszy św. za poleconych zmarłych oraz będziemy modlić się za nich w czasie nabożeństw różańcowych. Kartki wypominkowe można zabrać ze stolika przy wejściu do kościoła. Wypełnione należy przynieść do kancelarii lub zakrystii.

6. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca, dlatego po Mszy św. o godz. 9.30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i zmiana tajemnic Żywego Różańca za Prześladowanych Chrześcijan.

 

W Gościu Niedzielnym znajdziecie m.in.: ● obrazek z modlitwą za dusze w czyśćcu cierpiące do codziennego odmawiania ● O odpustach, jako sposobie pomocy tym, którzy zmarli; ● O tym dlaczego ojcowie powinni czytać dzieciom. Dostępny jest także nowy numer Małego Gościa Niedzielnego.

Dziękujemy Wam za wszelkie dobro i wspólnotę przy ołtarzu Chrystusa. Niech Pan Was błogosławi i obdarzy pokojem!

salwatorianie

***

Dar odpustu ukazuje pełnię miłosierdzia Bożego, które ujawnia się przede wszystkim w sakramencie pokuty i pojednania. Ta starożytna praktyka, wokół której nie brakło w przeszłości nieporozumień, powinna być odpowiednio zrozumiana i przyjęta.

Pojednanie z Bogiem, choć jest darem Bożego miłosierdzia, wiąże się z procesem, w którym człowiek uczestniczy przez osobisty wysiłek, a Kościół przez sprawowanie swojej funkcji sakramentalnej. Centralnym etapem tej drogi do pojednania jest sakrament pokuty, ale nawet po uzyskaniu za jego pośrednictwem przebaczenia grzechów człowiek jest nadal naznaczony przez «pozostałości» grzechu, które nie pozwalają mu otworzyć się całkowicie na łaskę. Dlatego potrzebuje oczyszczenia i całkowitej odnowy mocą łaski Chrystusa, w której uzyskaniu pomaga mu wydatnie dar odpustu.

Przez odpust rozumie się «darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych».

*

Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są trzy warunki:

Najpierw trzeba wzbudzić w sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, także powszedniego;

1) spowiedź sakramentalna  (wskazane jest, ale nie konieczne, aby przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, a zwłaszcza do Komunii św. i pomodlić się w intencjach papieskich w tym samym dniu, w którym dokonuje się dzieła związanego z odpustem; wystarczy jednak, jeśli dopełni się tych pobożnych obrzędów i modlitw w okresie kilkunastu (ok. 20) dni przed lub po dziele odpustowym);

2) Komunia św.;

3) modlitwa zgodnie z intencjami Papieża. (chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Św. wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby Papieża. Wystarczy odmówić "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo").

*

 Odpust za zmarłych :

Nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 listopada i modlitwa za zmarłych - odpust zupełny;

w pozostałe dni roku - odpust cząstkowy

29. Niedziela zwykła - 21.10.2018

1. Od jutra rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Z tej okazji w najbliższy czwartek, w naszym kościele będzie wystawiony Najświętszy Sakrament od godz. 9.00 do 18.30. Zachęcamy do choćby krótkiej wizyty i adoracji oraz modlitwy w intencji misji!

2. Tydzień temu ofiarowaliście 1263 zł na na stypendia Fundacji Nowego Tysiąclecia. W przyszłą niedzielę przed kościołem kwestować będą członkowie parafialnej grupy charytatywnej. Zebrane środki posłużą do zorganizowania pomocy dla osób potrzebujących wsparcia. "Bóg zapłać" za każdą ofiarę!

3. W listopadzie odprawimy 30. Mszy św. za poleconych zmarłych oraz będziemy modlić się za nich w czasie nabożeństw różańcowych. Kartki wypominkowe można zabrać ze stolika przy wejściu do kościoła. Wypełnione należy przynieść do kancelarii lub zakrystii.

4. Kończy się miesiąc różańcowy. Tym goręcej zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: w tygodniu o godz. 18.00, w niedziele o 17.30.

5. Prosimy, aby zwrócić uwagę na zmianę czasu w najbliższą niedzielę.

W Gościu Niedzielnym znajdziecie m.in.: ● Rozmowa z Antoniną Krzysztoń – o jej podwójnym nawróceniu, o cudownym uratowaniu przed śmiercią, o przeczuciu, że żyjemy w czasach ostatecznych; ● o tym dlaczego wielu przyjmuje Komunię świętą w stanie grzechu ciężkiego i co oznacza przyjąć ją niegodziwie?

Dziękujemy Wam za wspólne spotkania przy ołtarzu Chrystusa, zwłaszcza w Dzień Pański. Życzymy udanej niedzieli i pełnego Bożej łaski tygodnia!

salwatorianie

Strona 1 z 20   

Msze święte

W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA NAKAZANE:
8.00, 9.30, 11.00, 13.00*, 18.00.

W dni powszednie: 18.30

*poza lipcem i sierpniem

Nabożeństwa

Środa 18.15:
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Piątek 18.15:
Koronka do Bożego Miłosierdzia

W czwartki adorujemy Najświętszy Sakrament w ciszy od godz. 17.30 do 18.30.

Spowiedź święta

W niedziele, święta nakazane i dni powszednie spowiadamy pół godziny przed Mszą świętą.

Podczas rekolekcji i innych specjalnych okazji godziny spowiedzi podawane są w ogłoszeniach duszpasterskich.